בלוך 8 תל אביב

פרוייקט צוריאל בשכונת מרום ראשון

חלום ראשון

עבד אל גני 12

קרל נטר 32-34

הורוביץ 22

אנדרסון 10,12,14,16

משה דיין 63-65

ברנדיס 3

ביאליק 17

טביב 18

אשר אורנבך 2

ויניק 38-40