פרוייקט צוריאל בשכונת מרום ראשון

חלום ראשון

עבד אל גני 12

הורוביץ 22

ביאליק 17

טביב 18

אשר אורנבך 2