א.א רוטשטיין צלחה את המשבר בזכות היצירתיות והמשאבים הפיננסים