קרל נטר 32-34

בניין מחודש הנבנה כחלק מתוכניות המתאר הארצית תמ"א 38 – תוכנית לחיזוק המבנה הקיים מפני רעידות...

ברנדיס 3

בניין מחודש הנבנה כחלק מתוכנית המתאר הארצית תמ"א 38 –תוכנית לחיזוק המבנה הקיים מפני רעידות א...

ויניק 38-40

בניין מחודש הנבנה כחלק מתוכניות המתאר הארצית תמ"א 38 – תוכנית לחיזוק המבנה הקיים מפני רעידות...